dinsdag, maart 14, 2017

Spaanse Kroon

Volgens de nieuwste publicaties van Leuven is de Fiets Koning geworden te Leuven.

Hmmmm.

In de praktijk blijkt het verschil tussen blabla en boemboem nog altijd even groot als vroeger. Fietsinfrastructuur, dat is altijd iets dat er ooit eens zal komen. Het stadsbestuur blijft vooral beslissingen nemen met een voorruitperspectief.

Een voorbeeld.

Al meerdere keren werd in de media aangeklaagd dat de Brugstraat, die ooit de as van de fietssnelweg Leuven-Tienen zal vormen, vol met stilstaande auto's komt te zitten.Het probleem: files op de steenweg en sluipverkeer door de woonwijk.


Een simpele oplossing die al in 2015 werd uitgedokterd: de woonwijk opsplitsen in twee delen met ongeveer evenveel bewoners zodat sluipverkeer geen nut meer heeft. het autoverkeer op de toekomstige fietssnelweg wordt bovendien sterk beperkt.De inwoners uit de Spaanse Kroon, het grootste gebied rechts op de foto, zijn hiermee echter niet zo blij. Zij beschouwen de zone van de Brugstraat als hun "natuurlijke uitvalsweg".

Dit is de oplossing zoals ze nu voor ligt: de harde knippen worden vervangen worden door dynamische borden die de toegang regelen, en ANPR camera's die de overtreders beboeten.


Mooi, maar duur. Waar een harde knip in eerste instantie kan gerealiseerd worden door middel van enkele paaltjes of bloembakken, heeft dit slimme systeem heel wat meer budget nodig:
- ANPR camera's: aankoop en onderhoud hardware, licenties software
- dataserver: aankoop en onderhoud
- beheer whitelist van nummerplaten inwoners en vrienden
- verwerking van overtredingen en uitsturen van GAS-boetes, met de nodige opvolging
En dat allemaal voor automobilisten die absoluut door andermans straat willen rijden.

Dat alles staat in schril contrast met het aalmoesbudget voor fietsvriendelijke mobiliteitsoplossingen.

zondag, maart 12, 2017

Pizzafietsers

Een eerste gevolg van het nieuwe circulatieplan en van de uitgebreide voetgangerszone is dat pizzabrommertjes langzaam aan verdrongen worden door pizzabezorgfietsen.

Langzaam.

Waar speedelecs eerst werden verbannen uit de autoluwe zone, kwam het stadsbestuur daar al op terug. Zouden ze brommertjes nog gaan verbieden?

Die van King Slize waren de eerste, die zagen we gisteren (als reclame) rondfietsen.
Oude Markt, Leuven
Die van Domino's volgen enkele maanden later.
Diestsestraat, Leuven

Nu de rest nog.

Volgens Takeway.com zijn er een twintigtal pizzazaken in Leuven waar je je pizza kan laten bezorgen. Ik kleurde op het kaartje de bovenstaande al groen.


Zijn er nog pizzazaken die leveren per fiets?

woensdag, maart 08, 2017

Fietsherstelzuil (2)

Buiten die van de KUL vind je volgens mij nog geen fietsherstelzuilen in Leuven, alhoewel dat in de fietsbeleidsnota werd aangekondigd.

Wel zijn er nog enkele openbare fietspompen:
- fietsenstalling Station (VELO)
- fietsenstalling Rector De Somerplein
- Velo Hollestraat

Weet er nog iemand publieke fietspompen staan?

dinsdag, maart 07, 2017

Fietsherstelzuil (1)

In Leuven staan momenteel al enkele fietsherstelzuilen van de KUL, hieronder wat info van hun pagina fiets en mobiliteit:

Velo Fix Stations en fietspompnetwerk

Momenteel zijn er in Leuven 16 fietsherstelbogen beschikbaar, waarvan 6 voor iedereen vrij toegankelijk:
  • Campus FaBeR: onder het fitnessgebouw
  • Campus Sociale Wetenschappen: achterkant Alma II, tegenover Agora
  • Residentie Camilo Torres: kant Kaboutermansstraat
  • Departement Elektrotechniek (ESAT II)
  • Studentenwoonwijk Arenberg - De Waag
  • Arenbergbibliotheek: in de fietsstalling
Deze constructie is voorzien van de nodige werkinstrumenten waarmee kleine fietsherstellingen kunnen gebeuren. Een degelijke voetpomp is ook aanwezig. De Fix Stations worden onderhouden door de Bicycle Stewards, en eventuele defecten kan je bij hen melden.

woensdag, maart 01, 2017

Deelfietsen: Namen

Het dagje Namen was of veel te kort om de Li Bia Velo uit te proberen, of de binnenstad was veel te klein: mijn allerliefste en ik hebben alleen maar wat rondgewandeld en de HoReCa gesponsord.

Wat ons opviel was dat de auto er nog altijd koning is, en dat er nog veel werk is om de binnenstad terug te geven aan de mensen.

Ik zag er weinig fietsen, en al helemaal geen deelfiets. Dus kan ik enkel wat foto's tonen.

Place de la station, Namur
Rue de l'Ange, Namur
Rue du Collège, Namur
Place de la station, Namur

Van Leuven naar Mechelen

Goede fietsinfrastructuur is zeldzaam, vooral waar ruimte schaars is en wanneer AWV betrokken partij is.

Een voorbeeldje uit Herent waar ik regelmatig passeer.

Het tweerichting fietspad is ook de ontsluitingsweg voor twee woningen. Dat de voetgangers geen voetpad kregen in een zone 30, dat valt voor fietsers nog mee.

Maar om de auto's te dwingen een scherpe bocht te nemen en zo hun snelheid in te perken, of om fietsers niet rechtdoor te laten rijden maar wel op een stukje onnodig fietspad, of om auto's van het fietspad te weren, werd er ooit een kasseiheuveltje op het kruispunt gelegd. Er bovenop stond ooit nog een paaltje, maar dat werd er al lang afgereden.

Niet alleen de auto's van de bewoners moeten deze bocht nemen, maar ook de jeep met grote aanhangwagen van de tuinman. En dus wordt het heuveltje ontweken door over fietspad en stoep te rijden tussen kasseiheuvel en de haag. Waar de verharding van het voetpad dan stopt vormt zich bij regenweer een grote plas, met als gevolg veel modder op het fietspad.

Resultaat: als fietser moet je je bocht nemen op een bemodderd stuk fietspad.
Omleiding, Herent
Omleiding, Herent
Omleiding, Herent
Omleiding, Herent

donderdag, februari 23, 2017

Vaartkommer en kwel (3)

Ook op Twitter wordt er hard gevloekt over de ontbrekende fietsinfrastructuur

woensdag, februari 22, 2017

Vaartkommer en kwel (2)

Er wordt druk gewerkt om de omleiding voor fietsers te verbeteren: er werd een nieuwe helling gelegd in cement.

En tot dat uitgehard is moeten de fietsers maar een beetje op de rijbaan tussen de auto's gaan rijden.

Hadden ze niet eerst de fietsomleiding kunnen aanleggen vooraleer de kraan te verplaatsen?

Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven

dinsdag, februari 21, 2017

Vaartkommer en kwel (2)

Sinds vandaag zijn de nadarhekken nog uitgebreid naar de oude spoorwegbrug. Het smalle gedeelte is voor de fietsers dus nog toegenomen.

maandag, februari 13, 2017

Hoe smal is de eenzame fietser

Volgens de diensten van het Vlaams gewest volstaat 1,00m breedte om alle fietsverkeer nu en in de toekomst aan te kunnen, tussen boordsteen en paaltjes, zonder marge.

Bestond er geen Vademecum Fietsvoorzieningen of zoiets?

Bovendien komen er op de fietsdoorgangen nog wat borden van het circulatieplan in de weg staan. Foei.

Vroeger durfden fietsers op deze punten nog de Ring over te steken, maar het lijnenspel impliceert dat dat niet meer mag. Dus braaf naar rechts fietsen en aan de volgende verkeerslichten in drie bewegingen oversteken en dan ben je aan de overkant. De fietsoversteekbaarheid van de Ring was al niet fameus, maar nu is het nog slechter geworden.

Dagobertstraat, Leuven
Dagobertstraat, Leuven
Henri Regastraat, Leuven
Henri Regastraat, Leuven

Update
Op 20 september zag het er nog zo uit:
Dagobertstraat, Leuven
Dagobertstraat, Leuven

dinsdag, januari 17, 2017

Krathufters halen slag thuis

De Amsterdamse krathufters slagen er eindelijk in om hun hoofdstad meer fietsparkeerplaats te laten voorzien, zo lees ik in de Volkskrant of De Morgen.

Ooit volgen andere fietssteden ...

zondag, januari 15, 2017

Fietsoversteekplaats

Er moet ooit eens een slimme wegbeheerder gedacht hebben: "Wanneer we de verkeersborden betreffende de voorgang eens OP de haaientanden plaatsen, dan vallen ze beter op en dan wordt de voorrang beter nageleefd."

Hmmm.

Ondertussen staan ze dik in de weg, en ben je als fietser meer bezig met niet tegen de paaltjes te rijden dan uit te kijken naar het n,aderende verkeer.

Kan Vlaanderen echt niet beter?
Herseltsesteenweg, Aarschot

En bij de voetgangers liep er ook iets mis.
Herseltsesteenweg, Aarschot

woensdag, januari 11, 2017

Vuntpad (2)

Ik ontving van een fietser uit Wilsele nog wat mailverkeer met onze stadsdiensten, ik geef ze even geanonimiseerd en chronologisch weer ter illustratie.
13 oktober 2014

Beste,
Als reactie op uw melding van een knelpunt voor fietsers op volgende locatie :

Vuntpad / Leuven / Vlaams-Brabant

Melden we u het volgende :

Geachte,

Het probleem is bij ons gekend. Wij wensen het Vuntpad te verbreden en zijn hiervoor bezig met het opstellen van het rooi- en onteigeningsplan. Zoals u kan vermoeden, zijn er onteigeningen noodzakelijk om een verbreding mogelijk te maken. Dergelijke procedures vragen minimaal 2 jaar tijd om te realiseren en zijn sterk afhankelijk van de minnelijke schikkingen. Een uitvoering zal ten vroegste mogelijk zijn in 2017.

Een structureel herstel van het fietspad is eventueel eerder mogelijk. Hiervoor dient de stad een open aanbesteding te organiseren. Momenteel wenst de studiedienst een apart programma voor fietsroutes te realiseren. Ik neem uw vraag mee op in de bespreking met het college. Uitvoering mogelijk in najaar 2015. Indien er een zeer lokaal probleem zich stelt, kan de dienst weg- en rioolbeheer voor een plaatselijke herstelling zorgen. U kan dergelijke problemen rechtstreeks melden via meldingen.wegen@leuven.be

Met vriendelijke groeten,

afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer stad Leuven
---------------------------------------
Beste,

Heel hartelijk dank voor dit supersnel antwoord!

Ik (en mijn kinderen) zijn blij dat er structureel werk zal gemaakt worden van dit fietspad, we gaan immers in de wijk erachter gaan wonen en zullen er dagelijks gebruik van maken.

Ik begrijp dat de heraanleg vaak iets van lange adem is.

Op korte termijn zou het afgraven van een kleine strook akker (30 cm breed bv) tot op de hoogte van de weg soelaas kunnen brengen. (uit ervaring weet ik dat boeren tot de laatste cm land gaan beplanten) Dit vermijdt dan toch tenminste dat de wielen van de fiets/fietskar in de gleuf tussen het pad en de beekkant terechtkomen en kan aan de kant van de akker uitgeweken worden zonder ongelukken.

Alvast hartelijk dank.

met vriendelijke groeten
------------------------------------------------
15 oktober 2014

Geachte,

Uw bijkomende suggestie ivm het Vuntpad is mij niet meteen duidelijk uit uw schrijven, maar ik zal voor de uitbreiding van het programma voor fietsroutes toch ter plaatse de situatie bekijken. Indien we tegemoet kunnen komen (eigendomsgrenzen), zullen we dit opnemen. Een verduidelijking mag u altijd bezorgen (foto, aanduiding op kaart). Alvast bedankt voor uw suggestie.

Met vriendelijke groeten,
-------------------------------------------------
6 november 2014

Beste,

Vooreerst mijn excuses voor het uitblijven van mijn antwoord.

We hebben net de verhuis achter de rug en ik vond geen tijd om te replyen.

In bijlage vindt u 2 foto's van het vuntpad kant akker; waarbij je kan zien dat de berm flink verhoogd is.

Uitwijken met een fietskar is dus onmogelijk en dit proberen aan de kant van de vunt zelf ga ik echt niet riskeren (drassige oever).

De derde foto toont het stuk dichtst van de aarschotsesteenweg waar de berm op gelijke hoogte ligt van het fietspad; ideaal dus. (groene pijl)

---------------------------------
24 september 2015

Beste,

Ik wou nog eens terugkomen op onze conversatie per mail van vorig jaar over de bereidbaarheid van het Vuntpad.

Zoals ik toen schreef, is dit pad momenteel te smal om veilig te kruisen (al dan niet met fietskar).

Dit komt ondermeer omdat je hoedanook niet kunt uitwijken omdat aan de ene kant de vunt loopt en aan de andere kant de boer zijn akker bebouwd tot op de rand van het fietspad en er dus een verhoogde berm is van 10 tot 20cm.

Ik opperde vorig jaar al om bijvoorbeeld deze verhoogde berm af te graven zodat je als fietser gemakkelijker kan uitwijken indien nodig.

U opperde iets van eigendomsrechten maar ik meen dat het afgraven geen probleem kan zijn voor de boer zeker nu een kraan (bij het uitdiepen van de vunt deze week) de rij aardappelen die het dichtst bij het fietspad heeft ingereden met zijn rupsbanden.

Willen jullie mijn voorstel op zijn minst overwegen. Zeker nu er steeds meer snelle elektrische fietsen rondrijden en een kruising de kans op ongelukken alleen maar verhogen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
----------------------------------------
25 september 2015

Geachte,

Het fietspad werd in de gemeenteraad van augustus goedgekeurd voor een onderhoudsprogramma asfalt. Dit wil zeggen dat het comfort verhoogd wordt door een nieuwe toplaag. De verbreding zit momenteel in een onteigeningsprocedure. Deze moet nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad en daarna beginnen de (helaas) vaak lange procedures indien er geen minnelijke schikkingen mogelijk zijn.

De provincie heeft het recht om in de 5  meter zone van de waterloop ruimte te benutten voor onderhoud waterloop, maar dit wil niet zeggen dat we het fietspad op andermans eigendom kunnen verbreden.

Uw vraag wordt dus zeker door onze diensten verder opgevolgd, maar het zal nog enige tijd duren vooraleer een verbreding mogelijk is.

Met vriendelijke groeten,
---------------------------------------------
25 september

Beste,

Bedankt voor het vlugge antwoord.

U begrijpt mij echter verkeerd, Ik bedoel hier echt niet een verbreding maar het niveleren van de rand van het fietspad zodat de eerst 30cm naast het fietspad even hoog is als het fietspad zelf (er zijn nu al grote stukken even hoog).

Wilt u zeggen dat het land van de boer dan loopt tot aan de borduur van het fietspad en de groene berm eigendom is van de boer?

Ik bezorg u een schema waardoor het wellicht duidelijker wordt. Het gaat mij om die verhoogde berm waardoor je eigenlijk bij het kruisen met een tegenligger met uw wielen bijna tegen die verhoogde berm zit.
Ik begrijp best de lange procedures van onteigening. Mijn voorstel is gewoon een verbetering van de bestaande situatie (op voorwaarde natuurlijk dat de groene berm niet de eigendom is van de landbouwer).

Alvast heel erg bedankt voor de opvolging.

Met vriendelijke groet,
---------------------------------------------------
25 september

Geachte,

Ik begreep uw vraag, maar dit is niet mogelijk omdat het fietspad momenteel al loopt over de eigendommen van de boer. De doorgang is geregeld in de atlas der buurtwegen op de huidige breedte. Geen enkele verzwaring van dit recht mag zonder toestemming van de eigenaar gebeuren. Hieronder kan u zien dat het huidige fietspad reeds volledig op eigendom van de aanpalenden loopt. (Rood = geselecteerde eigendommen die aangrenzen) De enige plicht van de boer momenteel is de beperkte breedte vrij te houden.

-------------------------------------------
29 augustus 2016

Beste,

Twee jaar terug hadden we een mailconversatie betreffende een structurele verbetering van het Vuntpad. Tijdens de speelstraat in de aangrenzende Jules Persoonsstraat gisteren vroegen meerdere bewoners zich af hoe het zat met de heraanleg/verbreding van het Vuntpad en met de "geplande" verbinding van het Vuntpad met het Lijnloperspad waardoor de bewoners van de wijk vanuit Leuven niet langer langs de drukke steenweg moeten fietsen.

Het is voor ons niet duidelijk via welk kanaal we ons moeten richten om dergelijke info te bekomen. Zelf heb ik dacht ik ruim een jaar geleden een enquête over fietsroutes vanwege de Stad Leuven ingevuld maar de beloofde feedback is er (nog) niet gekomen.
Daarom stelde ik voor om u nogmaals te contacteren met deze vragen.

Alvast heel erg bedankt

Vriendelijke groeten
------------------------
zondag 18 december 2016

Beste mevrouw,

Deze zomer had ik u reeds gemaild met de vraag of u al meer info had ivm het verbreden van het Vuntpad en de verbinding met het Lijnloperspad. (zie mail hieronder). Veel buren uit onze wijk maken gebruik van dit pad onder meer om hun kinderen op een veiligere manier naar school te brengen. Ik heb helaas van u geen antwoord mogen ontvangen.

Ondertussen ligt er een mooie brede brug over het opnieuw geasfalteerde Vuntpad en zou het leuk zijn dat deze opknapbeurt een verlenging zou krijgen in een Vuntpad dat een acceptabele breedte zou krijgen zodat tweerichtingsverkeer comfortabel en veilig kan gebeuren.

In bijlage een filmpje van hoe je best noch links noch rechts van het pad met één wiel van een geladen fietskar van het asfalt wilt geraken en al zeker geen tegenligger mag tegenkomen (in dit filmpje heb ik de fietskar niet bij).

Binnenkort houden we in de wijk een popup-nieuwjaarsdrink en ik had graag wat nieuws hierover kunnen vertellen.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groeten,

donderdag, januari 05, 2017

Privaatweg

Na de herstellingswerken vorige maand, ziet het wegdek er na de eerste grote regenpartij al als volgt uit:

Privaatweg, Wijgmaal
Privaatweg, Wijgmaal
Privaatweg, Wijgmaal
Privaatweg, Wijgmaal
Privaatweg, Wijgmaal

In de zijstraat is het nog erger. In deze druk gebruikte fietsverbinding is amper nog plaats om naast de alsmaar groter wordende plas te fietsen.
Molenpad, Wijgmaal

donderdag, december 29, 2016

Obscuur

Facebook is en blijft een ideaal medium om af te geven op andere weggebruikers.  

Van zodra het onderwerp verkeersveiligheid is, wordt al snel de vraag gesteld waarom zoveel fietsers  zonder fietsverlichting rijden.

Echte cijfers spreken dat tegen.
Bijvoorbeeld bij een fietscontrole in Gent waren maar 5% van de fietsers niet in orde met hun fietsverlichting. Meestal is dat cijfer groter en schommelt het rond de 10%. Bij scholieren durft dat op te lopen tot 30%.

Maar wat is eigenlijk het grootste 'probleem'.
De zichtbaarheid van fietsers?

Er worden elk jaar 'superoplossingen' voorgesteld die het 'zichtbaarheidsprobleem' volledig oplossen.
Volvo lifepaint was vorig jaar nog een gimmick maar zou dit jaar in volle productie gaan. Zo leggen ze dat uit:
Voor Volvo is veiligheid steeds een prioriteit geweest. Tegen het jaar 2020 willen we het aantal slachtoffers − in of door een nieuwe Volvo − reduceren tot nul. En omdat niet iedereen met een Volvo rijdt, hebben we een product ontwikkeld dat ook voetgangers en fietsers beschermt: Volvo Life Paint.
Maar zoals bij andere 'oplossingen' draagt de fietser hier altijd de verantwoordelijkheid voor zijn eigen bescherming. De verantwoordelijkheid van de chauffeur om zijn ogen open te trekken komt bijna nooit aan bod.

Maar er is meer.
Er zijn radikale fietsers die in stedelijk gebied weinig nut zien in fietsverlichting, omdat de hele binnenstad helder wordt verlicht en de zichtbaarheid daar niets te maken heeft met fietsverlichting.
En dat klopt nog ook, voetgangers hebben ook geen voetgangersverlichting.

Terwijl een fietser nog veel kan zien in het donker, kunnen chauffeurs dat al veel minder, omdat de autoruiten altijd verduisteren. Blank glas zorgt gemiddeld al voor 13% lichtverlies. Maar omdat we onze auto voornamelijk selecteren om er met de hele familie (hierbij sla ik ook mea culpa) 's zomers mee naar warmere landen te rijden, moeten we getinte ramen hebben omdat anders de airco niet opkan tegen de zomerse zon. Gelukkig legt een Europese richtlijn hierbij een ondergrens op aan de sterkte van deze zonnebril.
6.3.1.1.
De totale lichtdoorlatingsfactor ... daalt in geen geval:
6.3.1.1.1.
onder 70 % voor andere ruiten dan voorruiten die moeten voldoen aan de voorschriften inzake het gezichtsveld van de bestuurder in alle richtingen;
6.3.1.1.2.
onder 75 % voor voorruiten in het gedeelte dat op normale doorlating moet worden gecontroleerd, als omschreven in punt 9.1.2.2.
Om de veiligheid om te krikken verwachten zonnebrildragende chauffeurs vervolgens dat alles en iedereen zichtbaar moet zijn in de krachtige lichtbundel van hun voertuig, en vervallen ze al gauw in de 'mirakeloplossing' van verplichte fluohesjes met reflecterende stroken. Voor politiediensten is een dergelijke blaming-the-victim aanpak ook gefundenes fressen.

Maar kan het niet anders?
Wanneer worden auto's uitgerust met nachtzichtruiten?
Wanneer worden nachtbrillen verplicht? Alhoewel massaal verkocht zouden ze toch niet zo veilig zijn.
Zijn nachtzichtbrillen voor chauffeurs nog een utopie?

zondag, december 18, 2016

Kolonel Begaultaan (1)

Er komt een shortcut tussen de fietssnelwegen F8 en de F3. Joepie joepie.

De werken zouden starten op 12 oktober, dat is al twee maanden geleden, maar begonnen pas vorige week.

Je zal dan niet meer de Kolonel Begaultlaan oversteken aan het kruispunt van de Brandweg en dan nog een keer aan het kruispunt met de Processiestraat. Je zal dan de Brandweg kunnen oversteken en doorfietsen tot aan de Processiestraat.

Helaas is Leuven gestopt met informatie van openbare werken te publiceren, dus hebben fietsers er het raden naar of de toekomstige aanleg conform de criteria voor fietssnelwegen zal gebeuren, of dat het een schaampadje wordt in de aanloop naar de verkiezingen van 2018.

Brandweg, Wilsele
Brandweg, Wilsele
fietsoversteek over Kolonel Begaultlaan aan Brandweg, Wilsele
fietsoversteek over Kolonel Begaultlaan aan Processiestraat, Wilsele

De meeste fluostrepen kan ik wel plaatsen, maar wie kan zeggen wat dit dan wordt? Een extra oversteekplaats?

Kolonel Begaultlaan, Wilsele

vrijdag, december 16, 2016

Vuntpad (1)

Wat gebeurde er in hemelsnaam met de heraanleg van het Vuntpad in Wilsele? Ik liet hier al eens iets vallen.
In tegenstelling tot de titel van vorig bericht, is de breedte van het fietspad geen 90cm maar wel 125cm. Voor een dubbelrichting fietspad toch wel onder de norm van 175cm voor een enkelrichting fietspad. Het voelt niet alleen smal aan, het is ook smal.

Breedte
Er is op veel plaatsen voldoende breedte aanwezig, maar die werd niet gebruikt. Waarschijnlijk heeft dit te maken met onteigeningen die nog moeten gebeuren. Spijtig dat men daar dan niet mee begonnen is in 2006 toen de Aarschotsesteenweg werd vernieuwd, en waar toen beloofd werd dat het Vuntpad na deze werken breder zou heraangelegd worden.

Aarschotsesteenweg x Vuntpad, Wilsele
Overloopstraat x Vuntpad, Wilsele
Vuntpad, Wilsele
Dijkstraat x Vuntpad, Wilsele
 
Vuntlaan x Vuntpad, Wilsele

Brug
Over de Vunt ligt een brug van wel 12m lang, terwijl de beek toch maar 3m breed is. Vermoedelijk was ze eerst veel schuinser ingetekend waarbij die lengte nodig was, en is het traject later aangepast. Bovendien zet men de paaltjes om het autoverkeer tegen te houden waar de fietser een bocht neemt, iets wat al jaren wordt ontraden.
Vuntpad, Wilsele
Vuntpad, Wilsele

Aansluitingen
Diverse aansluitingen zijn niet op maat van de fiets aangelegd:
- Overloopstraat, zie tweede foto van boven: reeds jaren trekken fietsers hun (olifanten)sporen in de berm. Voor een goede ontwerper is het dan ook duidelijk waar er verharding moest komen. "Maar wat niet is, kan nog komen!" denk ik dan positief blijvend. Bij de verbreding van het pad kan dat nog aangepakt worden.
- Overloopstraat: hier is ook een brede verbinding gemaakt die niet direct voor fietsers bedoeld is, vermits de boordsteen niet werd verlaagd. Het verbodsbord dat het autoverkeer tegenhoudt staat vlak voor de brug in plaats van aan de rand van de straat.
Overloopstraat x Vuntpad, Wilsele
- Vuntpad en brug: door de lange brug verloopt de aansluiting dubbel geschrankt.
Vuntpad, Wilsele
Voor fietsers die het Vuntpad volgen ziet dat er bijgevolg allemaal raar uit.
Overloopstraat x Vuntpad, Wilsele
- Het fietspad met de brug is het verlengde van de Jules Persoonsstraat, maar de knip werd niet geplaatst waar de bewoning eindigt, maar wel in de bocht vlak voor de brug.

Jules Persoonsstraat, Wilsele
- De fietsers via het Eegveld moeten maar wat boordsteenspringen en voetpadrijden.
Eegveld, Wilsele
Een impressie van hoe het is geworden, en hoe het had kunnen zijn. Dit ter illustratie van het principe dat blind investeren in fietsinfrastructuur  niet automatisch goede fietsinfrastructuur oplevert. Integendeel, zolang ontwerpers niet voluit kiezen voor de fiets, blijven ze infrastructuur aanleggen tegen de fiets.
Hoe het had kunnen zijn
Hoe het nu is